Tuhkana Tõrs MTÜTuhkanal kohisevad põhjalained kaugemal meres vastu veealuseid karisid. Rahvasuu on õelnud "Tuhkana tõrs tümiseb, tuleb tuult ja ilmamuutust"

Tuhkana Tõrs MTÜ on võtnud oma südameasjaks Tuhkana ranna piirkonna loodus- ja muinaspärandi taastamise ja säilitamise ning vana kalurisadama piirkonna lautrite korrastamise.

Peamine rõhk on pandud loodushoiualase teadlikkuse tõstmisele kohalike elanike ja Tuhkana ranna piirkonna külastajate seas.

MTÜ peamised tegevused on:

  1. Arhailise tõrvaahju taastamine
  2. Matkaraja tegemine
  3. Lautrite korrastamine